تفاوت موتورهای OHV و OHC

در موتورهای OHV یا سوپاپ بالا (Over head valve)، همانطور که از نامشان پیداست سوپاپ ها در بالای محفظه احتراق جایگذاری شده اند. در حالیکه درموتورهای میل بادامک بالا یا (OHC(over head camshaft، همانند موتورهای OHV بوده با این این تفاوت که در این موتورها میل سوپاپ درون سر سیلندر و بالای محفظه احتراق قرار گرفته است.

موتور برقهای GREENPOWER از نوع OHV هستند.