موتور چهار زمانه چیست؟

موتور چهارزمانه، موتور درون‌سوزی با چهار فرایند اصلی ۱-مکش سوخت ۲- تراکم ۳-احتراق ۴- خروج دود است.