تفاوت برق AC و DC چیست؟

جریان متناوب (alternative current ,AC) جریان الکتریکی است که در آن اندازهٔ جریان به صورت چرخه‌ای تغییر می‌کند بر خلاف جریان مستقیم که در آن اندازهٔ جریان مقدار ثابتی می‌ماند. برق تحویل داده شده به شرکت‌های تجاری منازل مسکونی به صورت متناوب (AC) است. شکل یک مدار AC معمولاً به صورت یک موج سینوسی کامل است ولی در کاربردهای خاص شکل موج‌های مختلفی استفاده می‌شود مانند امواج مثلثی یا مربعی.

ساده‌ترین نوع جریان الکتریکی جریان مستقیم (DC: Direct current) است که در آن ولتاژ با گذشت زمان تغییر نمی‌کند و در واقع یک روند خطی را طی می‌کند. تمامی باتری‌ها و پیل‌های الکتریکی جریان مستقیم تولید می‌کنند. همچنین می‌توان با استفاده از تجهیزات خاصی به نامیکسوکننده‌ها، جریان متناوب تولیدی مولدها را تا حد زیادی به جریان مستقیم تبدیل کرد.