به طور معمول برای ایران روغن با استاندارد 10W-40  برای موتور برق پیشنهاد میگردد. برای آب و هوای سردتر میتوانید از نوع5W-30  استفاده نمایید، جهت اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای استفاده و نگهداری دستگاه رجوع نمایید.

فشار گاز مناسب برای موتور برق گازسوز، همان فشار گاز داخل منزل مسکونی است و به هیچ تغییر یا تنظیم خاصی نیاز نمی باشد. مناسبترین لوله گاز برای موتور برق گازسوز با قطر 4/3 و شیلنگ گاز با قطر داخلی 2/1 میلی متر می باشد.

مناسبترین بنزین همان بنزین بدون سرب با اتانول 10 درصد یا کمتر می باشد.

می توانید از کپسول گاز مایع 9 کیلوگرمی معمول در بازار استفاده نمایید.

به طور معمول تا زمانی که سوخت وجود دارد می توانیم از موتور برق استفاده نماییم. بهترین زمان کارکرد 6 الی 8 ساعت بدون وقفه می باشد و سپس موتور برق را مدتی برای خنک شدن خاموش نمایید.

این کار توصیه نمی شود زیرا افزودن یا اصلاح سیستم سوخت موتور برق شما با مسئولیت خودتان انجام می شودو این کار گارانتی و ضمانت موتور برق را باطل می کند.

خیر، موتور برق پایه گاز سوز شما برای استفاده از گاز شهری و گاز مایع ساخته شده است، لذا تغییر و اصلاح در سیستم آن پیشنهاد نمی گردد، جهت استفاده از بنزین می توانید موتور برق های بنزینی خرید و استفاده نمایید.

جهت پارالل کردن دو موتور برق، فقط موتور برق های اینورتری با قابلیت پارالل تهیه نمایید و می‌توانید از انتخاب کیت و کابل پارالل ما برای جفت کردن دو موتور برق اینورتری استفاده کنید.

ما تغییر یا اضافه کردن هر نوع صدا خفه کن به سیستم اگزوز موجود را توصیه نمی کنیم. انجام این کار با مسئولیت خود شما انجام می شود و ضمانت ژنراتور را باطل می کند.

 عملکرد راه‌اندازی از راه دور یا استارت اتوماتیک را نمی‌توان به ژنراتوری که قبلاً دارای آن ویژگی‌ها نیست اضافه کرد. برا یاین کار میتوانید موتور برق های ریموت دار یا اتوماتیک استارت ما را خریداری نمایید.