فیلمهای آموزشی

در این بخش فیلم هایی از انواع موتور برق ها و ژنراتورهای گازسوز گرین پاور ، همچنین فیلم های آموزشی درباره موتور ژنراتور را می توانید بیابید و ملاحظه نمایید.