تولید در رقابت با مصرف جا ماند/ خاموشی بر کشور سایه انداخته

مصرف برق به روزهای اوج خود نزدیک می شود. روزهایی که شبکه برق ایران باید بتواند پاسخگوی مصرف افسارگیخته برق باشد و با کمبود تولید فعلی اجازه خاموشی ندهد.از سال 89 تا سال 95 پیک مصرف برق از شب به روز شیفت پیدا کرد.
سرویس صنعت برق نیوز: بررسی مصرف برق در روزهای گذشته نشان از رشد قابل توجه نسبت به مدت زمان سال گذشته دارد که البته گرمای زودهنگام دمای هوا عامل اصلی آن بوده است.
 
بنظر می رسد در هفته آتی و حتی تا پایان خردادماه 96 مصرف برق ایران از مرز 50 هزار مگاوات عبور خواهد کرد و به روزهای پرباری نزدیک شویم گرچه اوج مصرف برق ایران معمولا در اواخر تیر یا اوایل مرادماه رخ می دهد. رکورد مصرف برق ایران در سال 92 مربوط به 26 تیرماه و در ساعت 14:43 بوده است که به مقدار 45 هزار  693 مگاوات رسید.

پیک مصرف برق ایران در سال 93 در 4 مردادماه رخ داد و شبکه برق ایران رکورد ۴۸ هزار و ۵۲۷ مگاوات را تجربه کرد. سال گذشته پیک مصرف برق ایران رکورد بالاتری داشت که تا به امروز هم برجای مانده است. مصرف برق ایران در سال 94 تنها یکبار از 50 هزار مگاوات عبور کرد و آن هم ساعت 14:26 روز  20 تیرماه 94 بوده است که به رکورد 50178 مگاوات رسید. اما در سال 95 بیشترین میزان مصرف مربوط به روز چهارشنبه 30 تیرماه بود که رکورد جدیدی از مصرف در تاریخ صنعت برق ثبت شد. این رقم 52 هزار و 692 مگاوات بود.
 
از کل مصرف برق، به مشترکان خانگي 33 درصد، بخش صنعت 32.5 درصد، بخش کشاورزي 16.5 درصد، مشترکان عمومي و اداري 9 درصد، 7 درصد مشترکان ساير مصارف همانند مشترکان تجاري و 2 درصد مربوط به روشنايي معابر اختصاص يافته است. در بخش خانگي يک سوم مصرف در پيک روز مربوط به وسايل سرمايشي و در پيک شب روشنايي بيشترين سهم را دارد. مقایسه حداکثر بار مصرفی طی ده سال گذشته از سال 1385 تا 1395 نشان می‌دهد که در 4 سال ابتدایی، پیک بار عمدتاً در شب اتفاق افتاده و متوسط رشد پیک مصرف نیز از 6.53 درصد در سال 85 به منفی 0.03 درصد در سال 88 رسیده است.

این در حالی است که از سال 89 تا سال 95 پیک مصرف برق از شب به روز شیفت پیدا کرده و از 41 هزار مگاوات در سال 89 به 52 هزار و 693 مگاوات می‌رسد که در طول تاریخ صنعت برق بی سابقه بوده است.

به طور کلی آمار پیک مصرف برق در 10 سال گذشته نشان می‌دهد که به طور متوسط در این سال‌ها پیک بار مصرف حدوداد 4.5 درصد افزایش داشته است ولی امسال این رشد بیشتر شده است تا جائیکه وزیر نیرو در روزهای گذشته از رشد مصرف برق در برخی از شهرها به بیش از 10 درصد رسیده و در کل کشور به بیش از 7 درصد رسیده است.
 
صنعت برق بنا بر گزارش های رسمی توان تامین حدودا 55 هزار مگاوات برق را در روزهای پیک تابستان امسال دارد لذا حتی با وجود جبران کسری تولید از طریق طرح های تشویقی برای کشاورزان، صنایع و... باز هم بیش از 1200 مگاوات کسری خواهیم داشت.
 
البته باید در نظر داشت که اگر طرح کاهش پیک برق و خاموشی های اختیاری به صنایع و کشاورزان و یا استفاده از مولدهای مقایس کوچک در ساعات پیک و... نبود کشور با بیش از 4000 مگاوات کسری تولید روبه رو می شد.
 
کمبودی که از چندسال پیش و به دلیل عدم برنامه ریزی و سیاست گذاری در دولت قبلی همچنان با صنعت برق است و میزان رشد تولید و احداث نیروگاه در کشور کمتر از میزان رشد مصرف برق ماست. با این وجود در سال های گذشته با لطف کاهش تلفات، طرح های ذخیره عملیاتی، مشوق های کاهش مصرف و ... بعنوان مسکنی مقطعی ای توانست کابوس خاموشی های گذشته را از سر کشور دور کند.