پیک مصرف برق بيش از 4 هزار مگاوات افزایش یافت

کل مبادلات برق در روز گذشته 780 مگاوات و میزان صادرات برق 166 مگاوات بوده است.
پیک مصرف برق کشور در مقایسه با هفته گذشته، بیش از 4 هزار مگاوات افزایش داشت.

پیک مصرف برق کشور سه شنبه در مقایسه با سه شنبه هفته گذشته، 4092 مگاوات افزایش داشته است.

پیک مصرف برق دیروز، 41 هزار و 164 مگاوات گزارش شده است، در حالیکه این میزان مصرف در هفته گذشته در چنین روزی، 37 هزار و 72 مگاوات گزارش شده بود.

مصرف برق صنایع نیز در روز 28 اردیبهشت ماه، با 21 مگاوات افزایش نسبت به 21 اردیبهشت ماه به 3 هزار و 857 مگاوات رسید.

کل مبادلات برق سه شنبه 780 مگاوات و میزان صادرات برق 166 مگاوات بوده است که در مقایسه با یک هفته گذشته، به ترتیب با 169 و 4 مگاوات افزایش همراه بوده است.

میزان واردات برق نیز در این روز، 614 مگاوات و میزان ذخیره نیروگاه‌ها 4 هزار و 553 مگاوات گزارش شده که به ترتیب با 165 مگاوات افزایش و 6175 مگاوات کاهش نسبت به هفته قبل مواجه بوده است.

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.