نیمی از اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی تا سال ۲۰۲۵ برقی خواهند شد.
به گزارش برق نیوز، هم‌چنین در سال‌های اخیر به دنبال وضع برخی قوانین برای محدود کردن خودرو‌های آلاینده در شهر‌ها و افزایش قیمت سوخت دیزل در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ سوخت گاز طبیعی فشرده نیز در سبد انرژی بخش حمل‌ونقل عمومی قرار گرفته است.

با وجود گران بودن ساخت خودرو‌های برقی نسبت به این نوع خودروها، هزینه تمام‌شده استفاده از این اتوبوس‌ها در طول عمر آن‌ها کمتر خواهد بود. گزارش پیش‌بینی کرده است با روند کاهش قیمت باتری لیتیومی تا سال ۲۰۲۶ قیمت ساخت اتوبوس‌های برقی نسبت به دیزلی کمتر شود. این اتوبوس‌ها کمک زیادی به بهبود کیفیت هوای شهر‌ها خواهند نمود. هم‌اکنون اتوبوس‌های برقی در ۲۰۰ شهر جهان مشغول به فعالیت هستند.