مصرف برق خوزستان در پنجم فروردین ۴۲ درصد رشد داشت

به گزارش برق نیوز، محمود دشت بزرگ اظهار کرد: حدود ۱۹۰ مگاوات از این رشد مصرف هزار مگاواتی برق در سال جدید، ناشی از افزایش مصرف صنعت فولاد و بقیه، رشد بار سایر بخش‌های مصرف کننده برق از جمله مصرف خانگی به دلیل افزایش دما و استفاده از وسایل سرمایشی است.

وی افزود: بیشترین دمای خوزستان در پنجم فروردین امسال حدود ۳۶ درجه سانتیگراد گزارش شده که نسبت به روز مشابه در پارسال ۱۱ درجه افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با درخواست همکاری از شهروندان در مصرف بهینه برق بیان کرد: با توجه به کاهش تولید برقآبی امسال به دلیل خشکسالی، از مردم تقاضا می‌شود به شدت درمصرف برق صرفه جویی کنند تا درگرمای طاقت فرسای تابستان که بسیار زود خود را نشان داده، با مشکل کمبود برق و خاموشی روبه رو نشویم.