ابتکار: آب و برق مجانی مدارس اسراف است.

 ابتکار گفت: کمک به مدارس خوب است، ولی با این کار اسراف در مدارس نهادینه می‌شود.
به گزارش برق نیوز، معصومه ابتکار فعال سیاسی اصلاح طلب و معاون امور زنان رئیس جمهور با اشاره به پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر رایگان شدن بهای آب و انرژی مدارس در صفحه توئیتر خود نوشت: کمک به مدارس خوب است، ولی با این کار اسراف در مدارس نهادینه می‌شود.