برق برخی از مناطق تهران قطع شد

 طبق گزارشات برق و گاز برخی مناطق تهران قطع یا دچار اختلال شده است.

به گزارش برق نیوز، طبق گزارشات برق و گاز برخی مناطق تهران قطع یا دچار اختلال شده است. بارش سنگین برف سبب غافلگیری توانیر شده است و علاوه بر تهران برق برخی از شهرستان های دیگر نیز قطع شده است.