گرمایش کره زمین تولید برق از باد را غیرممکن می‌کند.

 تداوم روند فعلی گرمایش کره زمین استفاده از بسیاری از نیروگاه‌های بادی را در آسیا، اروپا و آمریکا ناممکن خواهد کرد و کاربرد منابع انرژی تجدیدپذیر را به چالش می‌کشد.
به گزارش برق نیوز، بررسی جدیدی که در این زمینه در امریکا صورت گرفته نشان می‌دهد میزان وزش باد در بسیاری از نقاط پرجمعیت نیم کره شمالی که در آن‌ها نیروگاه‌های بادی متعددی تاسیس شده طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ به تدریج کاهش می‌یابد و علت اصلی این مساله تغییرات آب و هوایی و گرم شدن تدریجی زمین است.

با کاهش وزش باد از میزان بهره وری نیروگاه‌های بادی کاسته می‌شود و یکی از منابع اصلی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر دیگر در دسترس نخواهد بود.

پژوهش‌های دانشمندان نشان می‌دهد دمای قطب شمال روز به روز در حال افزایش است و این مساله به کاهش تفاوت دما بین قطب شمال و استوا انجامیده که نتیجه آن کاهش میزان وزش باد‌های شدید در بسیاری از نقاط جهان خواهد بود.

بر اساس این بررسی کاهش وزش باد، تامین انرژی برق از این طریق را در شمال آمریکا، ژاپن، مغولستان و حاشیه دریای مدیترانه کمتر و کمتر خواهد کرد و البته این میزان کاهش در اروپا بسیار شدیدتر از دیگر بخش‌های دنیا خواهد بود. با این حال در صورت موفقیت در زمینه کاهش تصاعد دی اکسید کربن و کاسته شدن از روند تند فعلی گرم شدن کره زمین می‌توان انتظار داشت که این روند نگران کننده کند شود.