طرح کاهش قطع برق در ایران به زیر ۱۴ دقیقه

 مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر با بیان اینکه "کاهش قطع برق در دستور کار قرار گرفته"، گفت: برای افق ۱۴۰۴ برنامه ریزی شده تا خاموشی در برخی مناطق شهری به زیر ۱۴ دقیقه به ازای هر نفر در طول سال برسد.
به گزارش برق نیوز، مسعود صادقی مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر اظهار داشت: در حال حاضر متوسط خاموشی‌های ایران به ازای هر نفر به طور متوسط در طول سال ۶۰۰ تا ۷۰۰ دقیقه است، منتها کاهش خاموشی‌ها در دستور کار قرار گرفته و شاهد روند بسیاری خوبی برای کاهش این میزان هستیم.

صادقی با بیان اینکه "ما در حال بهبود وضعیت و کاهش خاموشی‌ها در کشور هستیم"، گفت: وضعیت خاموشی‌ها در کشور‌های مختلف متفاوت است، در کشور‌های توسعه یافته حتی در امریکای شمالی همین الان شهر‌هایی داریم که بالای ۱۰۰۰ دقیقه خاموشی دارند.

وی افزود: در استرالیا نیز در مناطق حومه‌ای بالای ۱۰۰۰ دقیقه در سال به ازای هر نفر خاموشی دارند و در شهرهایی، چون سیدنی که مرکز مهمی در استرالیا است، زیر ۱۰۰ دقیقه در سال مدنظر آنهاست و اینطور نیست که این عدد برای همه جا یکسان باشد.

مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر با بیان اینکه "استاندارد مشخصی به صورت جهانی برای رسیدن به عدد خاصی در کاهش خاموشی‌ها نداریم"، گفت: تفاوت شرایط در بخش‌های مختلف ایران هم وجود دارد و در حالی که متوسط خاموشی‌ها به ازای هر نفر در سال در کشورمان ۶۰۰ تا ۷۰۰ دقیقه است، همین الان در برخی مناطق شهری ایران زیر ۱۰۰ دقیقه به ازای هر نفر خاموشی در طول سال داریم.

وی ادامه داد: همچنین در برخی مناطق صعب العبور روستایی که ۵ تا ۱۰ خانواده در فاصله زیاد از دیگر مناطق مسکونی، زندگی می‌کنند به دلیل مسائل طبیعی و مشکلاتی که در برق رسانی به این مناطق وجود دارد، مقدار خاموشی‌ها در طول سال بیشتر است.

صادقی تصریح کرد: برای افق ۱۴۰۴ برنامه ریزی شده تا خاموشی در برخی مناطق شهری به زیر ۱۴ دقیقه به ازای هر نفر در طول سال برسد که یکی از مناطقی که در حال حاضر نیز در کاهش خاموشی‌ها بسیار موفق عمل می‌کند و برنامه ریزی شده میزان خاموشی هایش در افق ۱۴۰۴ به زیر ۱۴ دقیقه در سال برسد، شهر مشهد است.