چین راکتور نمک مذاب می‌سازد.

 محققان چینی قصد دارند با بودجه ۳.۳ میلیارد دلاری راکتور‌های نمک مذابی بسازند و از آن برای تولید نسل جدیدی از پهپاد‌های سریع‌تر و ارزانتر استفاده کنند. گرمای ناشی از این راکتور‌ها برای تولید ۱۲ مگاوات برق به کار می‌رود.
به گزارش برق نیوز، چین قصد دارد با بودجه ۳.۳ میلیارد دلاری راکتور‌های نمک مذاب بسازد. از این راکتور‌ها برای تولید هواپیما‌ها و پهپاد‌های سریع‌تر ساخت.

این راکتور‌ها در صحرای گوبی در شمال چین ساخته می‌شوند. میزان زباله هسته‌ای تولیدی چنین راکتور‌هایی یک هزارم راکتوری‌های معمولی است. احتمالا در آن‌ها از فلز توریم استفاده می‌شود، زیرا چین بزرگترین ذخایر این فلز را دارد.

این راکتور‌ها با هزینه دولتی ساخته و تا سال ۲۰۲۰ عملیاتی می‌شوند. همچنین زیرزمینی ساخته می‌شود و گرمای ناشی از راکتور‌ها برای تولید ۱۲ مگاوات برق به کار می‌رود. به گفته محققان چینی با چنین میزان برقی می‌توان یک کشتی جنگی را به حرکت درآورد. همچنین برای به کار انداختن تجهیزات الکتریکی یک هواپیما نیز کافی است.

به همین دلیل محققان معتقدند با استفاده از راکتور‌های نمک مذاب می‌توان نسل جدیدی از پهپاد‌های بزرگ را با هزینه اندک ساخت که قابلیت پرواز در ارتفاع بالاتر دارند.