پرمصرف‎ترین لحظات برقی مرداد ماه ۹۶

در طول پنجمین ماه سال، پیک روزانه بر پیک شبانه پیشی گرفته و ۱۰ زمان پرمصرف این ماه بین ساعات۳۰ :۱۳ تا ۳۰: ۱۵ رخ داده است. از اینرو پیک‌های لحظه‌ای مصرف برق در مردادماه بیشتر ناشی از استفاده از وسایل سرمایشی در میانه روز بوده است.
به گزارش برق نیوز، در دومین ماه تابستان، دو نوع پیک مصرف برق در طی شبانه روز داشتیم. یکی پیک روزانه که بین ساعات ۱۲ تا۳۰ : ۱۵ به ثبت می‌رسید و دیگری پیک شبانه که بین ساعات۳۰ :۲۰  تا ۲۳ ثبت می‌شد.

در این ماه، بیشترین مقدار لحظه‌ای مصرف برق کشور در روز هشتم مردادماه در ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه به میزان ۵۵ هزار و ۴۴۲ مگاوات به ثبت رسید که در مقایسه با پیک ۵۵ هزار و ۳۶۴ مگاواتی تیرماه رشدی ۷۸ مگاواتی و نسبت به پیک ۵۰ هزار و ۹۰ مگاواتی خردادماه، رشدی بیش از ۵ هزار مگاوات داشت.

پرمصرف‌ترین لحظات برقی مردادماه ۹۶ در جدول زیر آورده شده است. مصرف لحظه‌ای برق در این جدول بر حسب مگاوات است.
پرمصرف‎ترین لحظات برقی مرداد ماه ۹۶
همانطور که در جدول بالا مشخص است، در طول پنجمین ماه سال پیک روزانه بر پیک شبانه پیشی گرفته و ۱۰ زمان پرمصرف این ماه بین ساعات۳۰ :۱۳ تا۳۰ :۱۵ رخ داده است. از اینرو پیک‌های لحظه‌ای مصرف برق در مردادماه بیشتر ناشی از استفاده از وسایل سرمایشی در میانه روز بوده است.

«ستار محمودی» سرپرست وزارت نیرو از احتمال ثبت پیک‌های جدید مصرف برق در روزهای باقی مانده از تابستان خبر داده است. از اینرو با توجه به اینکه مصرف برق در تابستان ۹۶ رکورد تاریخی مصرف برق کشور را شکسته و شبکه برق کشور ظرفیت رشد مصرف بیش از این را ندارد، بهتر است مردم نسبت به متعادل کردن دمای کولرهای گازی (۲۴ تا ۲۶ درجه که دمای آسایش نامگذاری شده است) و همچنین استفاده از دور کند کولرهای آبی در ساعات پیک توجه کنند.