تولید سوخت پاک با منبع نامحدود

محققان موفق به تولید سوخت پلاسمای جدیدی شده اند که قدرت همجوشی قابل توجهی دارد و یک منبع عظیم سوخت پاک به حساب می‌آید.
به گزارش برق نیوز، محققان دانشگاه MIT روشی جدید یافته اند تا سوخت پلاسما را چنان گرم و متراکم کنند که قدرت همجوشی زیادی دارد. این در حالی است که استفاده از همجوشی هسته‌ای برای تامین انرژی برق خانگی و تجاری تاحدودی محدود است، انرژی جدید پلاسما گامی مهم در تحقیقات برق تولید شده از همجوشی است. همجوشی هسته‌ای یک منبع نامحدود انرژی است که فرایندهای ایجاد آن شبیه رویدادهایی است که درون خورشید اتفاق می‌افتد. هسته‌های اتم عناصر سبک‌تر با کمک گرما، میدان‌های مغناطیسی و فشار با یکدیگر ترکیب می‌شوند و در این فرایند انرژی آزاد می‌شود.
 دانشمندان با اجرای این فرایند در راکتورهای مخصوص می‌توانند اتم‌های هیدروژن را بهم بچسبانند و هلیوم تولید کنند. برای ایجاد این فرایند گازهای بسیار داغ در وضعیت پلاسما تحت فشار قرار می‌گیرند که در اصل اتم‌ها را به یکدیگر می‌فشارد و آن‌ها را وادار می‌کند عکس العمل نشان دهند.
اکنون محققان نوع جدیدی از پلاسما ساخته اند که مقدار انرژی تولیدی را می‌افزاید. طی آزمایش‌ها پلاسمای جدید نشانه هایی از تبدیل یون‌ها به انرژی‌های مگاالکتروولت نشان داد. این نوع انرژی بعد وسیع تری نسبت به نمونه‌های قبلی دارد.