اثرات رعدوبرق بر خطوط انتقال انرژی الکتریکی

پیش از ایجاد رعد و برق ابر‌ها طی فرآیندهایی به شدت باردار میشوند. رعد و برق عبارت است از ظهور قوس الکتریکی همراه با صدای شدید شبیه به انفجار در فاصله ابر‌ها میباشد، به علت ظهور قوس و صدای شدید«رعد و برق» نامیده میشود.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: صاعقه یا همان آذرخش از تخلیه الکتروستاتیکی میان ابر و زمین به وجود می‌آید بطوریکه همین تخلیه الکتریکی نور و صدا تولید می‌کند.
 
پیش از ایجاد رعد و برق ابر‌ها طی فرآیندهایی به شدت باردار میشوند. رعد و برق عبارت است از ظهور قوس الکتریکی همراه با صدای شدید شبیه به انفجار در فاصله ابر‌ها میباشد، به علت ظهور قوس و صدای شدید«رعد و برق»  نامیده میشود.
 
با توجه به ماهیت و نقش شبکه‌های سراسری انتقال انرژی در زندگی امروزی و پیشرفت‌های صنعتی کشورها، خطوط انتقال انرژی و ایستگاه‌های فشار قوی آسیب پذیرترین و حساس‌ترین قسمت های شبکه را در قبال پدیده های طبیعی از جمله رعد و برق یا تخلیه جوی الکتریکی تشکیل می‌دهند. شبکه های سراسری انتقال انرژی به صورت خطوط هوایی با کندوکتورهای تحت ولتاژ در ارتفاع کافی از زمین در معرض برخورد مستقیم رعد و برق و تخلیه جوی الکتریکی واقع می‌باشند.
 
تأثیر تخلیه جوی الکتریکی بر این خطوط از نظر صدمه موضعی و خسارات ناشی از آن مورد نظر نبوده، اهمیت عمده آن ایجاد اختلال در برق رسانی و قطع سراسری شبکه و انرژی مصرف کننده‌ها می‌باشد. هر گونه تخلیه جوی بر هر نقطه از خطوط انتقال انرژی به صورت قوس الکتریکی در فواصل هوایی ایزولاسیون خطوط ظاهر گردیده، ایزولاسیون پیشبینی شده خطوط را مختل و شبکه را با خاموشی کامل مواجه میسازد. برای دریافت مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

24195.rar