عبور پیک مصرف برق از ۵۵ هزار مگاوات برای دومین بار

پیک برق برای دومین بار در تاریخ صنعت برق ایران از مرز ۵۵ هزار مگاوات عبور کرد، این در حالی است که صنعت برق تمام توان خود را برای تامین این میزان برق مصرفی به کار برده است و با افزایش این میزان اجرای برنامه خاموشی در کشور حتمی است چراکه صنعت برق توان تولید برق بیشتر را ندارد.
به گزارش برق نیوز، طبق پیش بینی هایی روزهای اخیر پیک مصرف برق برای دومین بار در سال جاری از مرز 55 هزار مگاوات عبور کرد، این مقدار از مصرف تمام صنعت برق را برای حفظ پایداری شبکه برق درگیر کرده است.
 
براساس گزارش های رسیده پیک مصرف برق امروز 7 مراد 96  با ثبت رقم 55 هزار 80 مگاوات  با افزایش 6 هزار 965 مگاواتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو شد.
 
 گفتنی است کل مبادلات برق در روز جاری 1 هزارو 799 مگاوات گزارش شد که از این مقدار 1 هزارو 274 مگاوات سهم صادرات و 525 مگاوات سهم واردات برق بوده است.
 
همچنین میزان ذخیره نیروگاهی  1 هزارو 456 مگاوات گزارش شد که می توان گفت صنعت برق خود را برای چنین میزانی آماده کرده است.
 
با پیش بینی های هوا شناسی مبنی بر افزایش دما در طی روز های اخیر این امکان وجود دارد که پیک مصرف از مرز 55 هزار نیز عبور کند و این امر سبب اعمال خاموشی بر کشور می شود چرا که صنعت برق توان تولید بیشتر را ندارد.