تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر

به گزارش تاسیسات نیوز، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: تأمین ۲۰ درصد از برق نهادهای دولتی با انرژی‌های تجدیدپذیر الزامی شده است، پس باید در این زمینه اقدامات مقتضی را انجام دهند.


اکبر حسن‌بگلو گفت: طبق نامه معاون اول رئیس جمهور همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و غیردولتی موظف شده‌اند که در طول دو سال آینده ۲۰ درصد برق موردنیاز خود را از طریق انرژی تجدید‌پذیر تامین کنند، پس اقدام در این زمینه الزامی به شمار می‌رود.

وی گفت: اگر این طرح به مرحله اجرا گذاشته نشود، وزارت نیرو تعرفه برق مصرفی این قبیل مشترکان را طبق نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر محاسبه خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی انرژی خورشیدی را یکی از منابع تجدیدپذیر و بی‌پایان برای تولید برق عنوان کرد و افزود: در واقع این منبع انرژی پاک و بی‌ضرر بوده همچنین در دسترس قرار دارد، بنابراین باید برای استفاده از آن اهتمام ورزید.