اجرای پروژه ها

شرکت گرین پاور با هدف اجرای سیستم برق اضطراری شما، آمادگی خود را جهت بازدید توسط کارشناسی فنی از مکان نصب ژنراتور اعلام میدارد، همچنین ا باندازه گیری توان مصرف الکتریکی، ابتدا در انتخاب ژنراتور مناسب به شما مشاوره و خدمات رایگان می دهد، هدف ما فقط فروش ژنراتور نیست، بلکه ما تا انتهای پروژه با شما هستیم و برق اضطراری رو به شما تحویل می دهیم، خدمات اجرای پروژه به شرح زیر است:

اجرای سیستم گازرسانی مربوط به ژنراتور گازسوز

اجرای فونداسیون مربوطه در صورت نیاز

اجرا و کابل کشی و تقسیم بار 

ساخت و نصب تابلو برق چنج اور اتوماتیک برق شهر و ژنراتور ATS

نصب و راه اندازی ژنراتور گازسوز

ساخت کانوپی صداگیر مخصوص ژنراتور گازسوز

اجرای پروژه ها: 02166918012

داخلی: 25